De inbreng van ouders in een Rudolf Steinerschool is belangrijk. De werking van de school wordt voor een groot stuk gedragen door de vrijwillige inbreng van ouders. Deze extra fondsen ondersteunen de school in zijn werking, feesten en de aankoop van biologische voeding bv. Deze inkomsten worden door de oudervereniging beheerd en worden zorgvuldig bijgehouden in een globale boekhouding. Deze boekhouding, de afrekening en de begroting voor het volgende jaar wordt voor leden van de vereniging volledig verklaard in de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) die rond eind oktober wordt gehouden. De inkomsten worden vooral uit onderstaande bronnen geput.

Vrijwillige bijdragen

Vrijwillige bijdragen kunnen door ouders en sympathisanten aan de vereniging geschonken worden.

Fondsenwerving

Deze inkomsten komen vooral uit fondsenwerving acties waar de oudervereniging deel aan neemt : Opendeurdag, groenten -en fruitpaketten, wijnproeverij en vele anderen.

Donatie

Liefhebbers van de oudervereniging, mensen die de school een warm hart toedragen of gewoon uit sympathie willen steunen kunnen steeds een vrijwillige donatie doen aan de school.